Vacatures
Redbook blogs

 

 

 

Maatschappelijk

Verantwoord..

Sociaal, ecologisch en economisch verantwoord ondernemen

Redbook’s MVO uitgangspunten

MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf in haar gehele bedrijfsvoering en in de keten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die zij heeft op sociaal, ecologisch en economisch gebied en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden.

Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid internationaal erkende mensenrechten na te leven binnen het domein van hun activiteiten en zakenrelaties. Dat betekent onder andere dat iedereen met respect en in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt.

Redbook verzet zich tegen discriminatie, gedwongen arbeid en kinderarbeid, en erkent het recht op vrijheid van vakvereniging en op collectieve onderhandeling.

Ondernemingen dragen verantwoordelijkheid voor de effecten van hun activiteiten op lucht, water, bodem, klimaat, ecosystemen, biodiversiteit en gezondheid. Ondernemingen dienen zich in te zetten voor maximale energiereductie maximale energie-efficientie. Ondernemingen dienen dierenwelzijn te bevorderen.

Ondernemingen dienen zich te onthouden van omkoping en corruptie.

SiteLock