Vacatures
Redbook blogs

 

 

 

Salesforce Hacks voor Salesforce Administrators

Salesforce HacksSalesforce hacks hebben we gelukkig niet veel nodig, want Salesforce is een behoorlijk ‘open’ systeem waarbinnen de meeste mogelijkheden via settings en point and click geregeld kunnen worden door een administrator. Maar in sommige gevallen kunnen bepaalde handelingen gewoon niet, die wel gewenst zijn. Bijvoorbeeld een page layout assignment aanpassen voor een hidden profile. Daar is geen mogelijkheid voor in de huidige editions van Salesforce. Een ‘URL hack’ kan dan een uitkomst zijn. Hoewel deze werkwijze door Salesforce zelf niet wordt gepromoot, zijn er in de help sectie toch voorbeelden te vinden van zulke Salesforce hacks, bijvoorbeeld deze: Changing page layout assignments for hidden profiles.

Vergeet bij dit voorbeeld niet dat “&pn=Text+Profile+Name” aan het einde van de URL verplicht is. Het maakt overigens niet uit wat daar staat, zolang het profile ID maar correct is. De uitleg die in het help artikel wordt gegeven is summier, maar wel duidelijk genoeg om te zien dat het in het algemeen mogelijk is om een URL te ‘bouwen’ waarmee het mogelijk is om op alle plaatsen binnen je Salesforce implementatie uit te komen, en soms met functionaliteit die standaard niet op de pagina aanwezig is. Dit soort Salesforce hacks noemen we URL hacks, en die kunnen voor een Salesforce administrator erg handig zijn.

Een van de Salesforce hacks die je moet kennen (URL hack): Verwijderen van een record type

Aan sommige Salesforce hacks valt haast niet te ontkomen. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van Record types. Record types die niet (meer) gewenst zijn, kunnen in het algemeen in de user profiles worden verwijderd. Maar bij sommige standard profiles kunnen record types niet verwijderd worden, bijvoorbeeld bij de ‘Chatter Free User’. Een record type kan voor dit profile wel worden aangemaakt, wat vaak per ongeluk gebeurt. Maar de edit link is in dit profile niet aanwezig om het record type weer te verwijderen. Hieronder staat hoe het alsnog kan worden geregeld. We gebruiken een van de Salesforce Hacks (URL Hack). We gaan ervan uit dat je bent ingelogd als Salesforce administrator.

  1. Gebruik allereerst de ‘standard user interface’ in plaats van de ‘improved user interface’. Dit pas je aan bij de interface settings.
  2. Open een text editor, en kopieer de volgende string:

    https://emea.salesforce.com/setup/ui/profilerecordtypeedit.jsp?id=xxxxxxxxxxxxxxx&tid=yyyyyyyyyyyyyyy&pn=Chatter+Free+User

  3. Navigeer naar het profile van de Chatter Free User, en copieer het id dat bij dit profile hoort uit de url. Dat is het laatste gedeelte na de ‘/’.
  4. Vervang ‘xxxxxxxxxxxxxxx’ door de code van het Chatter Free Profile
  5. Navigeer naar het object (bij ‘Create’) en kopieer het CustomObjectID uit de URL. Gaat het om een Standard object, dan is het ID gelijk aan ‘Account’, ‘Opportunity’, etc.
  6. Vervang ‘yyyyyyyyyyyyyyy’ door de code van het object (ObjectID).
  7. Copieer nu de aangepaste URL in je browser en refresh de pagina. Het is nu mogelijk om het record type aan te passen op het Chatter Free User profile.

Op deze manier zijn er voor een Salesforce administrator diverse mogelijkheden om in Salesforce te bereiken wat in uitzonderlijke gevallen niet via de standaard opties mogelijk is. Het gebruik van URL hacks in development kunnen we overigens niet aanbevelen, omdat Salesforce hacks niet ondersteunt, en in principe op elk moment de URL structuur zou kunnen wijzigen. Uiteraard met alle consequenties van dien als je dergelijke URL’s hebt gebruikt in je code.SiteLock